,, Quiz

QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT DE PROVA

Respon les següents preguntes

1. Amb un peu de rei s'han pres 5 mesures del diàmetre d'un eix i els resultats obtinguts són: 20,8 mm, 21,2 mm, 20,9 mm, 21,3 mm, 20,8 mm. Si l'instrument i el procediment garanteixen l'exactitud de la mesura, quin es pot considerar el resultat de la mesura (amb l'interval d'incertesa corresponent)?

20.8 mm
20,9 mm
21,0 mm
20,5 mm

Question 2: When it was founded?

1969
1910
Today
1944

Question 3: Which amount of taxes will a bus driver pay for its 40 seats bus in Vigo?

212€
247€
227€
220€

Question 4: 1000 pounds of production usually produce:

750 kgCO2
750 gCO2
300 kgCO2
400 gC02

Question 5: How many fiscal horses will a car have if its cylindre diameter is 8, its stroke 20cm and it has 4 pistons?

97.01
20.24
55.61
5.12

Question 6: How many "A" models it has?

4 (A4 the last one)
8 (A8 the last one)
6 (A6 the last one)
9 (A9 the last one)

Question 7: Which 5 models where produced in 1999?

A3, A4, A6, A8 & TT
A1, A2, A3, A4, A5
A1, A3, Q3, Q5, TT
No answer is correct

Question 8: Where is AUDI's head office?

Zwickau
Aktiengesellschaft
Neckarsulm
Ingolstadt

Question 9: When was the four-circles logo first designed?

1932
1949
1873
1985

Question 10: In witch group is AUDI in?

Volkswagen group
German Cars
AUDI&CO
Illuminati